Home   ›   Decizia etapei de incadrare de catre APM Timis

Decizia etapei de incadrare de catre APM Timis

S.C. LIVIO DARIO S.R.L. anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactuluiasupra mediului si evaluare adecvata, pentru proiectul „Construire autobaza, birouri si spatii de depozitare, panou publicitar, firma luminoasa, imprejmuire si acces”, propus a fi amplasatin municipiul lugoj, C.F. nr. 401233, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:/apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 14.02.2018.